Yaradılışın Evreleri – 1

Bilgi çağı diye isimlendirilen bir dönemde dünyaya gelmiş olmak pratik hayatta sağladığı kolaylıkların yanında insana zorluklarla dolu birçok mesûliyyet yüklüyor. Bahse konu çağda, her şeyin hakikatine ulaşma; hiç olmazsa bilgi anlamında, imkân dahilinde gidilebilecek son noktaya kadar gitme hayatın merkezinde yer alıyor. Bilginin güç olduğu anlayışı, aslında her şeyi anlatan kilit bir ifade. Bilginin gücü, bilenin gücü-bilmeyenin zayıflığı, bilgi üretenin gücü-bilgi üretemeyenin zayıflığı… İnsanlığın topyekûn bilgi üretimini öncelemesini garipsememek gerek bu bağlamda. Continue reading

Advertisements

TSK Bizim Neyimiz Olur?

Meseleye girmeden; bu yazının amacının, Türk milletinin şu an içinde yaşadığı toprakları -evvel Allah- kime borçlu olduğunu tesbit ve bundan sonra elde tutmasının yolu hakkında tefekkür olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. 15 Temmuz kalkışmasının sene-i devriyesinde de bazı meseleleri vuzûha kavuşturmak icap ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri; Türk’ün ve İslam’ın neyidir ve neresindedir? Continue reading